Zona Industrial
08612 Montmajor - Barcelona
Tel. +34 93 824 60 22
Fax +34 93 824 61 21
 • Mànegues de maneig
 • Abeuradors
 • Menjadores
 • Bàscules electròniques
 • Cisternes
 • Pediluvis
 • Cornadissos
 • Cubículs
 • Passos canadencs
 • Tremuges per pinso
 • Portes i cledes extensibles
 • Corrals portàtils
 • Farratgeres
 • Dipòsits per aigua
 • Abeuradors anti-gel